Ett stambyte kan vara komplext och tidsödande

Standard

Det kan ibland vara en komplex och tidsödande uppgift att utföra ett stambyte i ett flerfamiljshus. Men det är naturligtvis ändå viktigt att byta stammarna i denna typ av fastighet med jämna mellanrum. Detta för att säkerställa att rörsystemet fungerar som det ska samt är tryggt för de boende att använda. För ett gammalt eller trasigt rörsystem kan orsaka en rad olika typer av besvär, såsom vattenläckor och andra problem. Dess riskerar att göra byggnaden som sådan osäker att bo i och påverka livskvaliteten för de personer som bor i den.

Det första steget är att utvärdera det befintliga rörsystemet

När det kommer till ett stambyte är det första steget att utvärdera det befintliga rörsystemet. En professionell rörmokare eller liknande yrkesman är bäst lämpad att inspektera rören. Denne kan identifiera vilka rör som eventuellt behöver repareras eller bytas ut. Dessutom kan personen ifråga väga in faktorer såsom rörens ålder och tillverkningsmaterial i sin ekvation. Även vattentrycket och belastningen på rören är faktorer som ingår i ekvationen.

När en analys och utvärdering har gjorts av den nuvarande situationen är det dag att skrida till verket. Det är nu dags att byta ut stammarna i fastigheten. Detta görs genom att vattentillförseln till fastigheten stängs av och rören torrläggs. Därefter iscensätts en noga framtagen plan för bytet av stammarna. Här tar man bland annat hänsyn till antalet lägenheter i fastigheten, var rören är belägna samt de material och verktyg som behöver användas.

Ett stambyte medför många fördelar för de boende i fastigheten

Exakt hur det går till att utföra ett stambyte i ett flerfamiljshus varierar lite grann från fall till fall. Det beror bland annat på vilken typ av rör som ska bytas ut samt var dessa ä r belägna. TIll exempel kan de ibland vara belägna i väggar eller under golven. Då kan ytskikt och liknande behöva rivas för att blottlägga dessa.

Denna process kan vara lite stökig för de boende i fastigheten men medför samtidigt fördelar som dessa:

  • förbättrad vattenkvalitet
  • ökat vattentryck
  • minskat antal vattenläckor
  • ökad energieffektivitet
  • ökat fastighetsvärde.

Kort och gott finns det många fördelar för fastighetsägaren att byta ut stammarna när det är dags att göra detta.