Dagens guldpris drivs av en rad olika faktorer

Standard

Guldet har i tusentals år varit en väldigt värdefull metall för oss människor. Dessutom har vi använt den som en slags valuta utöver att tillverka smycken och andra produkter av den. Guldet är även ett tillgångsslag som många ser upp till och har i sina portföljer. Men dagens guldpris svänger hit och dit utifrån en rad olika faktorer. Några exempel på sådana är tillgången och efterfrågan, ekonomiska förhållanden och händelser i vår omvärld. I denna artikel kikar vi närmare på varför priset svänger åt olika håll och vilka faktorer som påverkar det!

Världens guldpris påverkas av flertalet olika faktorer

Det finns alltså en rad olika faktorer som får dagens guldpris att svänga hit och dit från dag till dag:

  • Tillgång och efterfrågan. Tillgång och efterfrågan är en grundläggande ekonomisk lag som även har en betydelse för guldmarknaden. Tillgången på denna råvara kommer från utvinning, återvinning samt centralbankers försäljningar av råvaran. Efterfrågan kommer från en rad olika källor, däribland smyckestillverkning, industriell användning samt efterfrågan från investerare.
  • Makroekonomiska faktorer. Makroekonomiska faktorer som till exempel räntor, inflation och valutakurser kan också påverka det guldpris som gäller för dagen. I regel fungerar detta på följande sätt: när räntorna är låga och inflationen är hög brukar priset på guld stiga. Detta beror på att investerar då ser guld som en bättre investering än räntor eller andra tillgångsslag. Dessa avkastar vanligtvis sämre i tider av hög inflation.
  • Globala händelser. Även globala händelser i vår omvärld, såsom krig och politisk oro, kan påverka priset på guld. Detsamma kan även sägas för naturkatastrofer och andra större händelser som äger rum på ett globalt plan. I tider av geopolitisk osäkerhet söker sig investerare till säkrare tillgångsslag såsom guld. Detta leder till att guldpriset pressas uppåt i takt med att efterfrågan ökar. Dessutom kan störningar i leverantörskedjan påverka tillgången på råvaran och därmed leda till prisökningar.
  • Marknadssentimentet. Det aktuella marknadssentimentet är en annan viktig faktor som påverkar priset på denna råvara. Investerares sentiment påverkas i sin tur av en rad olika faktorer. Några exempel på sådana är tidningsrubriker, sociala medier och trender i marknaden.