Dagens guldpris drivs av en rad olika faktorer

Standard

Guldet har i tusentals år varit en väldigt värdefull metall för oss människor. Dessutom har vi använt den som en slags valuta utöver att tillverka smycken och andra produkter av den. Guldet är även ett tillgångsslag som många ser upp till och har i sina portföljer. Men dagens guldpris svänger hit och dit utifrån en rad olika faktorer. Några exempel på sådana är tillgången och efterfrågan, ekonomiska förhållanden och händelser i vår omvärld. I denna artikel kikar vi närmare på varför priset svänger åt olika håll och vilka faktorer som påverkar det!

Världens guldpris påverkas av flertalet olika faktorer

Det finns alltså en rad olika faktorer som får dagens guldpris att svänga hit och dit från dag till dag:

 • Tillgång och efterfrågan. Tillgång och efterfrågan är en grundläggande ekonomisk lag som även har en betydelse för guldmarknaden. Tillgången på denna råvara kommer från utvinning, återvinning samt centralbankers försäljningar av råvaran. Efterfrågan kommer från en rad olika källor, däribland smyckestillverkning, industriell användning samt efterfrågan från investerare.
 • Makroekonomiska faktorer. Makroekonomiska faktorer som till exempel räntor, inflation och valutakurser kan också påverka det guldpris som gäller för dagen. I regel fungerar detta på följande sätt: när räntorna är låga och inflationen är hög brukar priset på guld stiga. Detta beror på att investerar då ser guld som en bättre investering än räntor eller andra tillgångsslag. Dessa avkastar vanligtvis sämre i tider av hög inflation.
 • Globala händelser. Även globala händelser i vår omvärld, såsom krig och politisk oro, kan påverka priset på guld. Detsamma kan även sägas för naturkatastrofer och andra större händelser som äger rum på ett globalt plan. I tider av geopolitisk osäkerhet söker sig investerare till säkrare tillgångsslag såsom guld. Detta leder till att guldpriset pressas uppåt i takt med att efterfrågan ökar. Dessutom kan störningar i leverantörskedjan påverka tillgången på råvaran och därmed leda till prisökningar.
 • Marknadssentimentet. Det aktuella marknadssentimentet är en annan viktig faktor som påverkar priset på denna råvara. Investerares sentiment påverkas i sin tur av en rad olika faktorer. Några exempel på sådana är tidningsrubriker, sociala medier och trender i marknaden.

Ett stambyte kan vara komplext och tidsödande

Standard

Det kan ibland vara en komplex och tidsödande uppgift att utföra ett stambyte i ett flerfamiljshus. Men det är naturligtvis ändå viktigt att byta stammarna i denna typ av fastighet med jämna mellanrum. Detta för att säkerställa att rörsystemet fungerar som det ska samt är tryggt för de boende att använda. För ett gammalt eller trasigt rörsystem kan orsaka en rad olika typer av besvär, såsom vattenläckor och andra problem. Dess riskerar att göra byggnaden som sådan osäker att bo i och påverka livskvaliteten för de personer som bor i den.

Det första steget är att utvärdera det befintliga rörsystemet

När det kommer till ett stambyte är det första steget att utvärdera det befintliga rörsystemet. En professionell rörmokare eller liknande yrkesman är bäst lämpad att inspektera rören. Denne kan identifiera vilka rör som eventuellt behöver repareras eller bytas ut. Dessutom kan personen ifråga väga in faktorer såsom rörens ålder och tillverkningsmaterial i sin ekvation. Även vattentrycket och belastningen på rören är faktorer som ingår i ekvationen.

När en analys och utvärdering har gjorts av den nuvarande situationen är det dag att skrida till verket. Det är nu dags att byta ut stammarna i fastigheten. Detta görs genom att vattentillförseln till fastigheten stängs av och rören torrläggs. Därefter iscensätts en noga framtagen plan för bytet av stammarna. Här tar man bland annat hänsyn till antalet lägenheter i fastigheten, var rören är belägna samt de material och verktyg som behöver användas.

Ett stambyte medför många fördelar för de boende i fastigheten

Exakt hur det går till att utföra ett stambyte i ett flerfamiljshus varierar lite grann från fall till fall. Det beror bland annat på vilken typ av rör som ska bytas ut samt var dessa ä r belägna. TIll exempel kan de ibland vara belägna i väggar eller under golven. Då kan ytskikt och liknande behöva rivas för att blottlägga dessa.

Denna process kan vara lite stökig för de boende i fastigheten men medför samtidigt fördelar som dessa:

 • förbättrad vattenkvalitet
 • ökat vattentryck
 • minskat antal vattenläckor
 • ökad energieffektivitet
 • ökat fastighetsvärde.

Kort och gott finns det många fördelar för fastighetsägaren att byta ut stammarna när det är dags att göra detta.

3 fördelar med att bygga ett nytt fritidshus

Standard

Smaken är som baken när det kommer till fritidshus – vissa föredrar små torp eller stugor med lägre standard medan andra vill ha en högre standard och fler bekvämligheter. Moderna och nybyggda ”sommarstugor” har dock blivit vanligt och det finns faktiskt flera fördelar med att bygga nytt.

Utforma ditt fritidshus precis som du vill ha det

En av dom stora fördelarna med att bygga ett nytt fritidshus är förstås att du kan utforma det precis som du vill ha det. Det är inte helt lätt att hitta något befintligt som uppfyller alla dom krav och önskemål som finns och att bygga om och renovera är både tidskrävande och kostsamt.

Det tar förstås tid att bygga nytt även från grunden och det kostar förstås också men valmöjligheterna när det gäller storlek, stil och annat är nästintill oändliga. I ett befintligt fritidshus kan det finnas begränsningar kring vilka förändringar som är möjliga – dessa finns vanligen inte vid nybyggnation.

Nybyggt ger lägre driftskostnader

En annan fördel med att bygga ett nytt är att det blir modernt vad gäller energieffektiviteten. Även om ett äldre hus till exempel skulle tilläggsisoleras, utrustas med nya fönster och så vidare, så kommer det sällan upp i samma standard som ett nybyggt. Ett energieffektivt fritidshus får med andra ord lägre driftskostnader.

Lite underhåll dom första åren

Dom flesta som köper ett äldre fritidshus får mycket att göra dom kommande åren. Det beror förstås på hur huset har skötts om men en byggnad som har några år på nacken kräver många typer av underhåll, så som:

 • Ommålning
 • Takbyte
 • Renovering av våtutrymmen
 • Byte av fönster och dörrar

När ett äldre hus renoveras är det dessutom relativt vanligt att stöta på oväntade problem, som medför oförutsedda kostnader. Med ett nybyggt hus krävs varken underhåll, renoveringar eller oväntade överraskningar på många år framöver, eftersom allt är nytt och fräscht.

Behöver inte kosta mer än ett begagnat

Visst, det kostar en hel del att bygga nytt men det behöver inte nödvändigtvis bli så mycket dyrare än att köpa begagnat. Det är ett högt tryck på marknaden och fritidshus har ökat i pris som senaste åren.

Det, tillsammans med kostnader för underhåll och renoveringar, gör att det faktiskt inte är särskilt mycket dyrare att bygga nytt. Sedan beror det förstås på storlek och standard men det är möjligt att bygga till ungefär samma pris som det skulle kosta att köpa begagnat.

Den bästa tiden att boka catering i Stockholm är nu

Standard

När det kommer till större tillställningar är bra planering i god tid innan tillställningen äger rum A och O. Detta gäller inte minst om du har tänkt boka catering i Stockholm till din tillställning. De skickliga cateringfirmorna i huvudstaden bokas nämligen upp långt i förväg. Därför behöver du börja planera för detta långt innan evenemanget äger rum.

Den bästa tiden att göra bokningen är vanligtvis cirka sex till åtta månader i förväg. Genom att förhålla dig till denna tidsaspekt får du gott om tid att jämföra cateringfirmornas priser och tjänster. Utifrån den information som du får fram kring detta kan du sedan välja den cateringfirma som passar dig och din tillställning allra bäst. Dessutom kan du ibland få en liten rabatt om du bokar långt i förväg.

3 steg till en perfekt tajmad bokning av catering i Stockholm

Med lite planering kommer du ofta långt när det kommer till att säkerställa att gästerna får god mat och dryck. Därför är det särskilt viktigt att du gör detta när du planerar inför en större tillställning. Du bör då bland annat tänka på att:

 1. Ta reda på hur många gäster som kommer. Till att börja med behöver du ha i åtanke hur många gäster som förväntas närvara vid tillställningen. Denna siffra ger dig en bra utgångspunkt när du sedan planerar hur mycket mat och dryck som kommer behövas.
 2. Fundera över vilken typ av tillställning det rör sig om. När du vet hur många gäster som kommer och hur behovet av mat och dryck ser ut tar du hänsyn till vilken typ av evenemang det rör sig om. Till exempel kräver en middagsbjudning där gästerna sitter ner ofta lite mer mat än en helt vanligt buffé.
 3. Anpassa budgeten utifrån dessa faktorer. Anpassa budgeten och sätt denna utifrån de ovan nämnda faktorerna. Genom att göra detta slipper du budgetera alltför mycket eller alldeles för lite för den firma som tillhandahåller din catering i Stockholm.

Genom att ta hänsyn till alla dessa faktorer kan du försäkra dig om att du bokar cateringfirman med bästa möjliga tajming till din stora tillställning!