Ett presentkort för att visa uppskattning är på sin plats

Standard

I dagens hektiska affärsvärld är det faktiskt inte bara vinsten på den nedersta raden som är viktig. Även människor är viktiga – det är trots allt personalen som i slutändan hjälper företaget att gå med vinst. Som företagare bör du därför använda dig av gåvor som presentkort för att visa uppskattning för dina medarbetare. Att göra detta kan nämligen lägga en bra grund för fortsatt framgång. Läs vidare för att lära dig mer!

3 fördelar med att ge presentkort för att visa uppskattning till personalen

Det finns många fördelar med att ge presentkort för att visa uppskattning till personalen:

  • Stärker arbetsmoralen. Gåvor av alla slag är bra på så vis att de hjälper dig att visa dina medarbetare att du bryr dig om dem. Det är viktigt att visa denna typ av uppskattning för att ge dem ett kvitto på att du värdesätter deras arbete. Denna gest kan dessutom stärka arbetsmoralen, vilket i sin tur leder till att produktiviteten ökar. Forskning visar att medarbetare som känner sig uppskattade i högre grad levererar mer än vad som har förväntats av dem. Detta kan leda till en positiv spiral som mynnar ut i en ökad produktivitet och en än högre lönsamhet.
  • Gör medarbetarna mer lojala. En annan fördel med att ge presentkort för att visa uppskattning till personalen är att du på så vis kan stärka lojaliteten bland medarbetarna. För när du visar uppskattning för personalen med hjälp av gåvor ingjuter du en känsla av tillhörighet hos dem. Därmed ökar deras lojalitet gentemot dig och ditt företag. Medarbetare som känner sig värdesatta är mindre benägna att söka sig till andra företag, så även personalomsättningen och de kostnader som är förknippade med rekryteringar kan minska.
  • Främjar personlig och yrkesmässig utveckling. Sist men inte minst kan personliga gåvor till de anställda främja medarbetarnas personliga och yrkesmässiga utveckling. Gåvorna visar nämligen att du ser och bekräftar din personal samt att du bryr dig om dina medarbetare som enskilda individer. Detta får ofta ringar på vattnet i form av en ökad personlig och yrkesmässig utveckling.