Jämför mäklare i Göteborg utifrån flera olika faktorer

Standard

När du jämför mäklare i Göteborg bär du göra en jämförelse av en rad olika faktorer. En av dessa är arvodet – vissa fastighetsmäklare debiterar ett högre sådant än vad andra gör. Genom att ha en bra koll på arvodena i staden kan du sätta dig själv i en lite bättre förhandlingsposition. Du kan nämligen använda den data som finns tillgänglig om arvodena till din fördel i förhandlingen med mäklaren om dennes arvode.

Men hur mycket tar mäklare i arvode då, mellan tummen och pekfingret? Och framför allt: skiljer sig arvodena i Göteborg åt från mäklararvoden i Stockholm? Läs vidare för att få svaren på dessa frågor!

Titta inte bara på arvodet när du jämför mäklare i Göteborg

När du jämför mäklare i Göteborg är det också viktigt att du inte enbart kikar på just arvodet. Mäklararvodet är förstås en viktig faktor som du bör lägga stor vikt vid när du väljer mellan olika fastighetsmäklare. Det är dock inte särskilt vist att fatta detta viktiga beslut enbart utifrån kostnaden för de olika mäklarna. Då finns det andra jämförelsepunkter som faktiskt kan vara viktigare.

Nästan alla lokala fastighetsmäklare i staden debiterar ett rörligt arvode för sina tjänster. Detta är den avgift som du tvingas betala för att kunna nyttja deras tjänster i samband med din bostadsaffär. Hur mycket en mäklare tar i arvode varierar ofta i kronor och ören även om arvodet är avtalat i procentenheter. Ju högre slutpriset för din bostad blir desto högre blir även mäklarens arvode, förutsatt att denna modell används för att beräkna arvodet.

Som vi redan har nämnt finns det dock även andra faktorer som är viktiga att ta i beaktande. Till exempel bör du känna till att mäklarens arvode kan variera beroende på faktorer såsom dessa:

  • I vilken stad du ska sälja din bostad – mäklararvoden i Stockholm skiljer sig ofta åt från motsvarigheterna i Göteborg och andra städer.
  • Hur mycket mäklare tar i arvode beror också på vilken objekttyp du vill sälja – till exempel är arvodet för villor ett och arvodet för radhus eller parhus ett annat.
  • Om en arvodestrappa eller liknande modell används för beräkningen av arvodet kan mäklararvodet variera ganska kraftigt beroende på slutpris.