Näringslivet

Standard

När man hör ordet näringsliv tänker man aktier, finansmarknaden och stora summor pengar. Man brukar inte tänka välgörenhet och sociala och politiska förändringar. Men näringslivet har stor makt att påverka och här förklarar vi hur! Inom näringslivet finns det enormt mycket pengar. Närinsglivet består ju av handel med pengar på olika sätt, oavsett om det är aktier, valutor, företag eller fonder. Länder har därför stort intresse av att ha ett stort näringsliv och vill locka till sig företag att operera inom deras gränser. På grund av detta har företag otroligt mycket makt att påverka!

Om man har makt då måste man ta ansvar för det. Företagen har makt att påverka förändringar som gynnar hela samhället. Eftersom de har den största aktören som anställer folk kan de påverka arbetsvillkoren för människor i hela världen. Det i sin tur kan leda till att en hel region eller ett helt land utvecklas och nya möjligheter skapas.
Teknik

I arbetet att utveckla teknologier och metoder kan många saker göras. Om företagen satsar på miljövänlig och hållbar utveckling kommer världen snart se annorlunda ut. Satsningen på förnybara energier, återvinnbara material och hållbarhet av produkter skulle ta oss en lång bit fram i kampen mot den globala uppvärmningen.

Näringslivets roll i världen är enorm. Här finns pengarna och därför också möjligheterna. Om man vill det eller ej, det är pengarna som får vår värld att snurra. Företagen har makten i sina händer att påverka förändringar som skulle ge alla oss stora fördelar. Bevaka händelser bland företag i västra götaland eller över hela landet. Dessa webbplatser har stor erfarenhet av att samla in och distribuera information!

Vikten av att synas på Google

Standard

Av de biljoner hemsidor som idag finns på Internet är det av stor vikt för många företag att placera sig i toppresultatet bland sökningar på Google. Genom att optimera sin hemsida kan man finnas där för en potentiell konsument i samma stund som denna söker efter ens produkter. Googles uppgift är att ta fram de mest relevanta resultaten för sökordet i fråga. Ju mer Internet växer, desto viktigare blir det att underhålla sin hemsida och optimera utefter de senaste SEO-trenderna. Googles algoritmer värderar olika faktorer i bedömningen av en hemsidas relevans. De tar hänsyn till en mängd olika variabler vars betydelse kan variera beroende på sammanhang.

On-page sökmotoroptimering

SEO, eller sökmotoroptimering, brukar delas in i två delar som berör on-page och off-page. On-page avser de a?tga?rder da?r webbplatsen och dess sidor anpassas i enlighet med Googles riktlinjer för SEO. Ett nyckelord eller nyckelfras är det ord som företaget eller webbutvecklare valt att optimera sin sida utifrån. Detta ord ska spegla det huvudsakliga innehållet på hemsidan och vara förenligt med vad potentiella konsumenter söker efter hos sökmotorn. Att utgå ifrån rätt nyckelord är en väsentlig del av optimering. Ordet eller frasen i fråga kan inte heller vara för brett eftersom det ökar konkurrensen avsevärt. Det övriga innehållet är också en central faktor som både tekniskt och textligt ska vara korrekt. Det är bra att använda sig av texter i HTML-format eftersom Flash-filer och texter i bilder är svårlästa för Googles spindlar. För bilder kan man använda sig av alt-attributet med en beskrivande text eller komplettera bilden med rubrik och bildtext. Det textliga innehållet måste också vara relaterat till de nyckelord som sidan utgår ifrån, eftersom detta visar för Google att innehållet är relaterat till sökordet. Titel-taggen är en av de viktigaste faktorerna Googles algoritmer undersöker för att avgöra relevansen och därför ska nyckelorden gärna synas här. Men även rubriker, framförallt H1-rubriken, och den löpande texten är av vikt. Det finns framförallt två meta-taggar som är förekommande inom optimering av hemsidor. Dessa är description-taggen och keywords-taggen. Dessa påverkar inte rakningen i lika stor utsträckning som tidigare men är ändå viktiga att beakta. Likaså spelar domännamnet in och en fördel är om nyckelordet är med.

Det handlar alltså främst om att underlätta för sökmotorn att indexera hemsidan. Däremot har de en begränsad kapacitet och man bör därför kommunicera till Google vilka sidor som är viktiga. Ett sätt är att de ska vara lättåtkomliga från hemsida och därför är en tydlig URL-struktur att föredra. Man kan också använda sig av en sitemap där man beskriver sina länkar och organiserar dem efter webbplatsens struktur. För mer info om att synas i Google, besök belinger.se

Öka omsättningen med hjälp av sökmotoroptimering

Standard

Att spelreglerna gällande marknadsföring kommit att ändras under senare år råder det inga tvivel om. Detta i takt med att människor i en allt större grad använder sig av internet i sin vardag och som ett exempel på detta kan vi säga att väldigt få företag i dagsläget använder sig av exempelvis annonsering i en tidning för att synas. I en allt mindre utsträckning så köper man tv-reklam på tv då man vet att dessa båda medium i stor grad börjat spela ut sin roll. Vad är då istället som gäller och hur ser företag till att synas i dagsläget?

Jo, här börjar allt fler inse vikten av att synas där det finns folk – det vill säga på internet och närmare bestämt på en sökmotor. Om vi tar ett enkelt exempel så kan vi här säga att Google är den absolut största sökmotorn som finns och om du exempelvis behöver en vara eller en tjänst i en specifik stad så knappar du in detta på din smartphone. Du skriver exempelvis Målare Härnösand och låter därefter Google ta fram de alternativ som finns gällande detta. Du sätter dig sällan ner och slår upp de Gula Sidorna längre, eller hur?

Och – då du väl fått fram alternativen av målare i Härnösand så är det heller inte särskilt troligt att du börjar scrolla till sidan två- eller tre utan ditt val kommer förmodligen att läggas på någon av de med högst placering på Google.

Det är då någon av dessa positioner som man som företagare vill nå och det är den typen av marknadsföring som i dagsläget är relevant. Att nå förstasidan på Google inom den bransch man är verksam är nästan en garanti på en ökad lönsamhet och frågan är då hur man gör detta – slumpar Google ut olika hela tiden eller finns det något sätt att nå denna attraktiva plats?

Nå Googles förstasida

Ja, här kan man kontakta ett företag som sysslar med sökmotoroptimering – så kallad SEO – och därefter låta detta företag sköta jobbet med att få upp ditt företag på Googles listor. Det här sker genom att detta företag har tekniker som bygger din sida – via specifika nyckelord, genom länkar och genom relevanta artiklar och texter – och visar att du och ditt företag har en god verksamhet och aktivitet.

Att anlita ett företag som jobbar med sökmotoroptimering är ett av de abslout bästa sätten att synas i dagsläget och det betalar sig ofta betydligt bättre än att exempelvis betala dyra pengar för banners och annonser på internet.

Människor använder Google till allting och det spelar ingen roll om det handlar om att söka efter en målare, en restaurang eller sportkläder – Google tar fram tipsen och ger informationen. Att vara relevant och synas där som företagare är det bästa sättet att öka verksamhetens lönsamhet – oavsett vilket område det handlar om. Sökmotoroptimering är stort idag och kommer att bli ännu större i framtiden. På vilket sätt? Ja, det kan endast just denna framtid utvisa.