Vikten av att synas på Google

Standard

Av de biljoner hemsidor som idag finns på Internet är det av stor vikt för många företag att placera sig i toppresultatet bland sökningar på Google. Genom att optimera sin hemsida kan man finnas där för en potentiell konsument i samma stund som denna söker efter ens produkter. Googles uppgift är att ta fram de mest relevanta resultaten för sökordet i fråga. Ju mer Internet växer, desto viktigare blir det att underhålla sin hemsida och optimera utefter de senaste SEO-trenderna. Googles algoritmer värderar olika faktorer i bedömningen av en hemsidas relevans. De tar hänsyn till en mängd olika variabler vars betydelse kan variera beroende på sammanhang.

On-page sökmotoroptimering

SEO, eller sökmotoroptimering, brukar delas in i två delar som berör on-page och off-page. On-page avser de a?tga?rder da?r webbplatsen och dess sidor anpassas i enlighet med Googles riktlinjer för SEO. Ett nyckelord eller nyckelfras är det ord som företaget eller webbutvecklare valt att optimera sin sida utifrån. Detta ord ska spegla det huvudsakliga innehållet på hemsidan och vara förenligt med vad potentiella konsumenter söker efter hos sökmotorn. Att utgå ifrån rätt nyckelord är en väsentlig del av optimering. Ordet eller frasen i fråga kan inte heller vara för brett eftersom det ökar konkurrensen avsevärt. Det övriga innehållet är också en central faktor som både tekniskt och textligt ska vara korrekt. Det är bra att använda sig av texter i HTML-format eftersom Flash-filer och texter i bilder är svårlästa för Googles spindlar. För bilder kan man använda sig av alt-attributet med en beskrivande text eller komplettera bilden med rubrik och bildtext. Det textliga innehållet måste också vara relaterat till de nyckelord som sidan utgår ifrån, eftersom detta visar för Google att innehållet är relaterat till sökordet. Titel-taggen är en av de viktigaste faktorerna Googles algoritmer undersöker för att avgöra relevansen och därför ska nyckelorden gärna synas här. Men även rubriker, framförallt H1-rubriken, och den löpande texten är av vikt. Det finns framförallt två meta-taggar som är förekommande inom optimering av hemsidor. Dessa är description-taggen och keywords-taggen. Dessa påverkar inte rakningen i lika stor utsträckning som tidigare men är ändå viktiga att beakta. Likaså spelar domännamnet in och en fördel är om nyckelordet är med.

Det handlar alltså främst om att underlätta för sökmotorn att indexera hemsidan. Däremot har de en begränsad kapacitet och man bör därför kommunicera till Google vilka sidor som är viktiga. Ett sätt är att de ska vara lättåtkomliga från hemsida och därför är en tydlig URL-struktur att föredra. Man kan också använda sig av en sitemap där man beskriver sina länkar och organiserar dem efter webbplatsens struktur. För mer info om att synas i Google, besök belinger.se