Arbetsmarknaden för interim produktionschef

Standard

Arbetsmarknaden för interim produktionschef

En interimschef är en anställd som arbetar för ett visst företag under en begränsad tid. På detta sätt får den anställda ofta ta sig an olika typer av projekt, och arbetsuppgifterna är varierande. Inte sällan görs arbetena i olika verksamheter, vilket gör arbetet både utmanande och lärorikt. En interim produktionschef är således ansvarig för olika processer inom ett företags produktion. Anställning av en sådan person kan vara otroligt givande, då den anställde ofta har lång erfarenhet som kan bidra till effektiv produktion. 

De idéer och händelser som samlats från andra verksamheter kommer ofta till nytta i det nya uppdraget. De kortsiktiga vinsterna med att anställa en interim produktionschef är tydligast, men även på lång sikt kan kompetensen bidra till stora vinster.

Kandidater för interim produktionschef

Det är stor efterfrågan på interimskonsulter i arbetsmarknaden överlag, vilket gäller även för produktionschefer. Som tur är finns det många kandidater och de är utspridda över hela landet. Just nu ser fördelningen av arbetsmarknaden ut som följande:

  • Västra Götalands län 24 %
  • Stockholms län 22 %
  • Skåne län 17 %
  • Övriga län 36 %

Utav dessa har 77 % uppgett att de kan veckopendla eller arbeta på annan ort än där de är bosatt. De flesta som är utbildade produktionschefer befinner sig i processindustrin för tillverkning av bland annat industri- och konsumentvaror. Andra stora industrier för yrket är teknologi, bygg- och anläggning, energi och kraft samt life science. De allra flesta är män, med endast 14 % kvinnliga kandidater på marknaden. Utav dessa män är de flesta mellan 55-64 år, med endast 10 % under 45 år.

Hur arbetet ser ut

Så hur ser arbetet för en interim produktionschef ut egentligen? Faktum är att det kan variera stort eftersom att yrket är så flexibelt. Rekryteringen av en ny produktionschef kan vara beroende på sjukskrivning av nuvarande produktionschef, eller för att företaget vill expandera och ge sig in i en ny bransch. Andra företag anställer dessa personer för att få in nya idéer i företaget. Den som blir anställd för rollen har en unik position som anställd endast för ett projekt med ett tydligt mål. Att stanna en kort tid har både för och nackdelar, men det innebär bland annat att inte behöva bli inblandad i den interna politiken i företaget.